A

会议室

位置 : 大堂
会议室位於大堂,提供一个舒适之会议场地,最多可容纳12人。另备餐饮及Wi-fi无线上网服务,便利会议之用。
容纳人数
                                                                                            
场地面积 (平方米)容纳人数 (座位)
椭圆桌
会议室23.912
                                                                          
会议室
面积 (平方米)23.9
椭圆桌12 人

平面图 :  PNG / PDF

如有垂询,请联络宴会部:
(852) 2783 3277 / (852) 2783 3292
(852) 2783 3402
索取计划书